Till vår nya webshop
Senaste Nytt!
Kundinformation
    läs mer >>

Ayurvedaskolan

Kursinnehåll >>      Aktuella kurser >>

Många söker efter något mera för sin utveckling. När kunskaper integreras med erfarenhet och insikt, får du mer visdom och större glädje i livet. Du får ökad möjlighet att medvetet skapa det liv du vill leva. För den aktive sökaren finns alltid en lärare som väntar. Nu kan det vara din tur att ta ett steg närmare dig själv!

Under de första stegen i vår 10-stegs-utbildning får du en bred, praktisk grund för hur du tillämpar Ayur-Veda. Inga förkunskaper krävs.

Steg 4 - 10 är för dig som vill

Steg 1 - 5 omfattar två dagar vardera. Senare avsnitt 2 - 4 dagar.

Kurser hålls på ett flertal orter, med handledare utbildade hos oss.
Se aktuella kursdatum för platser, datum och kursavgifter.

Hela utbildningen till Ayurvedisk Hälsorådgivare kan ta ca 1,5- 2 år beroende på hur mycket tid du kan avsätta för egen tillämpning, praktikuppgifter och egna studier mellan de olika avsnitten.

Kursstrukturen har utformats av Maivor Stigengreen i samråd med professor L M Singh, som i många år varit rektor för Ayurveda-institutionen vid BHU, ett av Indiens största universitet. Idag administreras utbildningen av Lola Svedenbäck på Ayurvedaskolan Human Health i Luleå.  Se www.humanhealth.se

Efter avslutad utbildning (inklusive basmedicin) kana du, om du vill, ansöka om medlemskap i Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin (SFKM).

Kursinnehåll >>      Aktuella kurser >>

Ayur-Veda AB e -post: info@ayur-veda.se Postgiro: 77 27 96-9
Box 78 Fax: 0433-10492 Bankgiro: 5450-4915
285 22 Markaryd Tel: 0433-10490