Till vår nya webshop
Senaste Nytt!
Kundinformation
    läs mer >>

Vata, Pitta, Kapha

Vata Vata-dominerade personer: Lätt, spenslig kroppsbyggnad Varierande hunger och törst Tänker, arbetar, rör sig kvickt Kreativ, alert och pratsam Överskott i Vata kan ge: Frusenhet, spänningsvärk Gasbildning, hård avföring Rastlöshet, oro, rädsla Lågt självförtroende Sömnstörningar
Pitta Pitta-dominerade personer: Medelstor kroppsbyggnad Bra aptit, hoppar ogärna över måltider Dynamisk och målmedveten Förnöjsam och smidig Överskott i Pitta kan ge: Magkatarr, Inflammationer, Allergier, hudbesvär Irritation, otålighet Envishet, dominans
Kapha Kapha-dominerade personer: Kraftig, stark kroppsbyggnad Långsam matsmältning Metodisk och tålmodig Trygg och harmonisk Överskott i Kapha kan ge: Slembildning, svullna Övervikt, stelhet Trögstartad i aktivitet Tungsinthet, håglöshet

 

Vata, Pitta, Kapha är i sig varken positiva eller negativa, men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är ur balans.

Vata, Pitta, Kapha

Den geometriska figuren som vi valt som vår logo, är ett
s. k. yantra. Ett yantra är ett kraftfält. vibrationer av energi, vars ljudfrekvenser skapar olika mönster. De innehåller omfattande visdom om naturens lagar, precis som ett frö innehåller mycket mer information och energi än som syns vid första anblicken.

Fyrkanten med sina "ingångar" symboliserar den materiella, jordiska världen och har formen för ordning och stabilitet (Kapha). De röda orange och gula kulörerna ger energi och förmåga till transformation för att undvika stagnation.

Punkten i centrum (Bindu), den mest abstrakta formen, symboliserar vårt medvetande och universums innersta centrum. När medvetandet expanderar symboliseras detta av cirkeln med mera rymd/luft (Vata). Denna rörelse balanseras av de gröna nyanserna. Lotusbladen är en symbol för hjärtats inre.

Triangeln symboliserar universums dynamiska eld/energi (Pitta). De blå/lila kulörerna har svalkande och balanserande inflytande på denna energiform.

En förening av de tre principerna - form, funktion, energi - skapar balans och syftar till att vi ska upptäcka sambanden mellan det inre och det yttre livet.

Ayur-Veda AB e -post: info@ayur-veda.se Postgiro: 77 27 96-9
Box 78 Fax: 0433-10492 Bankgiro: 5450-4915
285 22 Markaryd Tel: 0433-10490