Till vår nya webshop
Senaste Nytt!
Kundinformation
    läs mer >>

Ayurvedisk synträning

Nyhet – Äntligen har vi fått in dessa populära hålglasögon igen.

Hålglasögon - SannaHålglasögon - Lennart

Du som har nedsatt eller ansträngd syn kan med speciella hålglasögon träna synen. Dessa glasögon släpper igenom ljus genom en mängd små hål. De tränar samordningen mellan dina ögon och syncentrum i hjärnan. Många som inte ser tydligt utan glasögon/linser överraskas av att de direkt kan se klarare med hålglasögon. De har en positiv effekt på långsynthet, närsynthet och brytningsfel.

Sedan mycket länge har man inom Ayurveda använt principen att titta genom hål för att träna synen. Dessa glasögon är inte ”istället för glasögon”, de är ett träningsredskap, som – tillsammans med andra åtgärder – kan minska eller eliminera behovet av glasögon, eller minska behovet att byta till starkare och starkare glas.

Hålglasögonen är inga linser, inga glas, utan plast med hål i, och de sägs hjälpa ögonen att fokusera, eller hjälpa syncentrum att sortera i synintrycken så att du lättare får en klar bild av det du tittar på.

Behöver bågarna justeras lägger du dem 5-10 minuter i varmt vatten, och böjer dem därefter försiktigt till önskad form, som de behåller när de svalnat.

Om du använder glasögonen tillsammans med andra träningsmetoder, kommer det att förstärka effekten.

Med träning kan du troligen helt naturligt minska eller eliminera behovet av vanliga glasögon. Försämring av synen har i allmänhet pågått under längre tid. Den ”quick-fix” vi kan få genom att skaffa glasögon eller linser är inte en inre förändring, utan en yttre åtgärd. Med hålglasögon erbjuds du ett av flera verktyg för att börja bearbeta grundorsaken, och varaktigt se bättre utan glasögon. Om vår syn gradvis försämrats under lång tid ska vi heller inte räkna med att träning gör nytta omedelbart. Det är, som med all träning, en process.

Träna därför regelbundet under minst 6 veckor. För att träna ögonens alla muskler rekommenderas användning både på kort och långt håll, t ex utomhus. Använd dem medan du läser, arbetar, promenerar, tittar på tv, lagar mat eller annat som känns naturligt. Du kan använda dem som solglasögon om du önskar det.

Eftersom hålglasögonen minskar sidosynfältet bör de inte på något vis användas i trafiken eller andra situationer där säkerheten kräver att du har ett obehindrat synfält.

Det är viktigt att inte överanstränga ögonen vid synträning. Använd därför hålglasögonen kortare stunder till att börja med, 5-15 minuter ett par gånger per dag. I början kan det uppstå huvudvärk eller ”träningsvärk” i ögonen. Minska i så fall användningstiden. När du använt hålglasögon en längre tid kan du gradvis öka tiden till en timme eller merom det känns bra. Var observant på om det uppstår ”träningsvärk”. När synen under längre tid försämrats är det också en process att gradvis återskapa synen.

Minska ditt beroende av vanliga glasögon/linser t ex genom att vänta med att sätta på dem omedelbart på morgonen och att ta av dem en stund innan du går till sängs.

 

Ayur-Veda AB e -post: info@ayur-veda.se Postgiro: 77 27 96-9
Box 78 Fax: 0433-10492 Bankgiro: 5450-4915
285 22 Markaryd Tel: 0433-10490